محمود احمدی نژاد: تحریمها را می‌توان بی اثر کرد

Image caption محمود احمدی نژاد به نمایندگان مجلس گفت دولت تا ثانیه آخر کارها را مثل ثانیه اول جلو خواهد برد

محمود احمدی نژاد در دیدار نوروزی با نمایندگان مجلس گفته تحریم‌ها را می توان چنان بی‌اثر کرد که دشمنان شرمنده شوند. او همچنین گفت توطئه دشمنان در سال ۹۱ برای ایجاد بحران در کشور خنثی شده است.

رییس جمهوری ایران که یکشنبه شب در دیدار نوروزی با نمایندگان مجلس شرکت کرده بود در ارزیابی سال گذشته گفت: " دشمنان در سال ۹۱ شرایطی فراهم و تحمیل کردند و انتظار داشتند که کشور دچار بحران شود" اما "طراحیهای دشمنان" تا حد زیادی خنثی شده است.

او درباره انتخابات ریاست جمهوری پیش رو گفت: دولت به دنبال انتخابات بسیار پرشور با حداکثر مشارکت است. "

"با انتخابات پرشور، هم مسائل داخلی بیش از گذشته سامان می‌یابد و هم شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی به نفع ملت ایران تغییر می‌کند".

اقای احمدی نژاد با اشاره به آخرین ماههای کار دولت گفت دولت تا ثانیه آخر به کار و خدمت‌رسانی خود ادامه خواهد داد.

مطالب مرتبط