پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ینگه‌دنیا، برنامه‌ای درباره زندگی در آمریکا

ینگه دنیا برنامه‌ایست که از این به بعد هر دوشنبه از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی فارسی پخش می‌شود. برنامه‌ای که به جنبه‌های مختلف زندگی در آمریکا نگاه می‌کند.

سام فرزانه در اولین بخش از این برنامه به سراغ موضوعی رفته که در آمریکا خیلی طرفدار دارد: خرید کردن و انبار کردن هزار جور خرده ریزه، و این که چه بر سر این همه وسیله می‌آید.

این برنامه در چشم‌انداز بامدادی پخش شده است.