ریزش کوه ناشی از زلزله یک زن از روستای قادرآباد خاش را کشت

رسانه دولتی ایران از کشته شدن یک زن در پی ریزش کوه در روستای قادر آباد قرنجین در حوالی خاش در پی زلزله خبر داده است.

تا کنون گزارش های مقامات رسمی از ایران حاکی از این بود که زلزله در سیستان و بلوچستان تلفاتی نداشته است.

بر اساس گزارش واحد مرکزی خبر این زن همراه با همسرش در دامنه کوه روستا در حال جمع آوری گیاهان دارویی بودند. بر این اساس ریزش کوه موجب جراحت شدید و در پی آن مرگ خانم مکه مزارزهی شده است .

مصطفی مزارزهی همسر این زن به طور سطحی زخمی و به بیمارستان خاش منتقل شده است .

خانم مکه مزارزهی اولین کسی است که کشته شدنش بر اثر زلزله در سیستان و بلوچستان به تایید مقامات رسمی رسیده است.