پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زلزله‌ در خاش با دو محاسبه

رقم اعلام شده به وسیله مرکز لرزه نگاری دانشگاه تهران برای نشان دادن بزرگی دو زلزله اخیر در ایران با رقم ثبت شده به وسیله سازمان زمین شناسی آمریکا تفاوت اندکی داشت.

موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران بزرگی زلزله را هفت و نیم درجه در مقیاس ریشتر و مرکز لرزه نگاری آمریکا بزرگی آن را هفت و هشت دهم در مقیاس ریشتر گزارش کردند.

با این که این تفاوت تنها چند دهم درجه است ولی به دلیل تصاعدی بودن، مقیاس ریشتر برای سنجش بزرگی زلزله، این تفاوت قابل ملاحظه می شود.

خشایارجنیدی از دفتر واشنگتن بی بی سی فارسی در برنامه رادیویی چشم‌انداز بامدادی با مسوولان سازمان زمین شناسی آمریکا تماس گرفت و علت این تفاوت را جویا شد.