پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شروع به کار کمپین جهانی حمایت از حقوق کارگران ایران

کمپینی با عنوان کمپین بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران ایران در آستانه روز جهانی کارگر با انتشار بیانیه‌ای فعالیت خود را آغاز کرد.

در فراخوان این کمپین از کلیه افرادی که نگران آینده ایران و خواهان آزادی تشکل‌های مستقل کارگری و عدالت اجتماعی و آزادی کارگران زندانی هستند، درخواست شده است تا به هر شکل و شیوه ممکن، از اول تا ۱۱ اردیبهشت برابر با روز جهانی کارگر، صدای همه کارگران ایران اعم از کارگران شاغل، کارگران بیکار، زنان کارگر، کودکان کار، کارگران افغان و به ویژه کارگران دربند باشند.

شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و از طراحان این کمپین درباره اهداف اصلی آن به چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی سخن گفته است.