برگزاری نشست 'شورای ملی ایران' در پاریس

شورای ملی ایران
Image caption نشست مجمع موسسان "شورای ملی ایران" در روزهای ۷ و ۸ اردیبهشت در پاریس برگزار شد

گروهی از ایرانیان خواستار سرنگونی نظام سیاسی حاکم، که در چهارچوب مجمع موسسان "شورای ملی ایران" گردهم آمده بودند، به نشست دو روزه خود خاتمه دادند.

هدف برگزاری این نشست، که در روزهای ۷ و ۸ اردیبهشت (۲۷ و ۲۸ آوریل) در پاریس برگزار شد، تشکیل مقدمات شکل گیری ارکان شورای ملی است.

در نشست شورای ملی ایران، ۵۰۰ نفر که در یک انتخابات اینترنتی برگزیده شده بودند، اساسنامه و منشور این شورا را به تصویب رساندند.

پایه گذاران این شورا که از حمایت رضا پهلوی فرزند پادشاه سابق ایران برخوردارند، هدف از تشکیل آن را ایجاد "بدیلی دموکراتیک" در مقابل نظام جمهوری اسلامی ایران، از طریق انتخاباتی مطابق با معیارهای بین المللی توصیف کرده اند.

آقای پهلوی در سخنرانی دیروز خود در نشست شورای ملی اظهار داشت که "وقتی امکان برگزاری انتخابات آزاد در ایران فراهم شود، وظیفه این شورا به پایان خواهد رسید".

فرزند محمدرضا شاه پهلوی به بی بی سی فارسی گفت که در شرایط فعلی، مدافع تشکیل نوع خاصی از حکومت – پادشاهی یا جمهوری– نیست و شکل حکومت آینده، بعد از سرنگونی حکومت ایران از طریق رای گیری مشخص خواهد شد.

رضا پهلوی در مصاحبه با بی بی سی افزود که شورای ملی ایران امکان گفتگوی مستقیم جامعه بین المللی با "نیروهای معرف یک آلترناتیو سکولار" برای جمهوری اسلامی ایران را فراهم خواهد آورد.

وی با تاکید بر اینکه شورای ملی به دنبال ایجاد حکومتی دموکراتیک و سکولار در ایران است، پیش بینی کرد که این شورا از داخل کشور مورد پشتیبانی مردم قرار بگیرد.