پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا حمله به هاشمی هنوز رأی‌آور است؟

محمد خامنه ای، برادر بزرگتر رهبر جمهوری اسلامی ایران، گفته اکبر هاشمی رفسنجانی بهترین فرد برای توطئه آمریکا علیه نظام جمهوری اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو است.

در پی انتقادات چند روز پیش آقای رفسنجانی نسبت به اداره کشور و طرح احتمال نامزدی او در انتخابات، حملات اطرافیان رهبر ایران به او شدت گرفته است.

دو روز پیش از این هم حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، آقای هاشمی رفسنجانی را پیشگوی حوادث ۸۸ خوانده بود که خود در فتنه دست داشته است.

محمد امینی به بهانه حمله هایی که در روزهای اخیر علیه علی اکبر هاشمی رفسنجانی شده، نگاهی داشته به موقعیت سیاسی او در آستانه این انتخابات.

این گزارش در برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی بی سی پخش شده است.