پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تورم ۳۰ درصد در ایران همچنان رو به افزایش

تورم در ایران درحال افزایش است. مرکز امار ایران تورم ۱۲ ماه منتهی به فروردین امسال را تقریبا ۳۰ درصد اعلام کرده است. این مرکز قبلا تورم سال ۹۱ را ۳۱.۵ درصد گزارش کرده بود. هرچند رقم تورم فروردین ماه به ظاهر از تورم پارسال کوچکتر است اما امیر پایور در گزارشش می گوید این کاهش ظاهری به خاطر تغییر مبنای محاسبه تورم است و قیمتها در ایران همچنان بالا رفته اند.