نظرخواهی بی‌بی‌سی: مساله اصلی انتخابات چیست؟

بی‌بی‌سی فارسی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ایران از جمعی از صاحب‌نظران با گرایش‌های گوناگون پرسیده که مسئله اساسی ایران در این مقطع را چه ارزیابی می‌کنند. آنچه در پی می‌آید پاسخ‌های آنان به این پرسش است.

وضعیت اقتصادی بحرانی، شفافیت و آزادی انتخابات، رقابت واقعی میان نامزدها، اراده حکومت به تغییر فضای سیاسی، نقش رهبر، مناسبات میان رهبر و رئیس‌جمهور و بی‌اعتمادی بخشی از شهروندان به حکومت عمده مسائلی هستند که از نظر این صاحب‌نظران به عنوان مسائل اصلی این انتخابات تلقی می‌شوند.

مهمترین مساله و یا شکاف اصلی که سرنوشت انتخابات پیش رو را (اعم از میزان مشارکت انتخاباتی مردم، تمرکز تبلیغات انتخاباتی و برنده انتخابات) رقم می‌زند، چیست؟