زلزله پنج ریشتری کاکی بوشهر را لرزاند

زلزله ای به بزرگی پنج ریشتر، صبح دوشنبه به وقت محلی، شهر کاکی در شهر بوشهر را به لرزه درآورد و تاکنون ۲ پس لرزه نیز داشته است.

این زمین لرزه خسارتی نداشته است.

شهر کاکی که ۱۲ هزار نفر جمعیت دارد، در ۱۲۰ کیلومتری جنوب بوشهر قرار دارد.

فروردین ماه گذشته، مرکز زلزله دیگری به بزرگی شش و یک دهم ریشتر در همین شهر بود.