آلبوم عکس: روز دوم ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران

دومین روز ثبت نام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران به اتمام رسیده است. ثبت نام تا پایان وقت اداری شنبه (سه رو دیگر) ادامه خواهد داشت.