آلبوم عکس، سومین روز ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران