آلبوم عکس: چهارمین روز ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری