پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا هاشمی رفسنجانی و رحیم مشایی رد صلاحیت می‌شوند؟

Image caption آیا هاشمی رفسنجانی و رحیم مشایی رد صلاحیت می‌شوند؟

با پایان ثبت نام نامزهای انتخابات در ایران، مطابق قوانین انتخابات ایران اکنون شورای نگهبان باید اعلام کند کدامیک از نامزدها اجازه دارند در انتخابات حضور داشته باشند و کدامیک اجازه ندارند.

این شورا در مقابل شخصیتی همچون اکبر هاشمی رفسنجانی چه خواهد کرد؟

صلاحیت او را تایید می کند یا رد؟

در مورد اسفندیار رحیم مشایی چطور؟ آیا شورای نگهبان صلاحیت او را آنطور که بسیاری معتقدند، رد می‌کند؟

این سوال‌ها را در برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی بی سی از احمد سلامتیان تحلیلگر مسایل ایران در پاریس پرسیدیم.