رهبر ایران: حضور زنان در مناصب اجرایی افتخار ندارد

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران امروز گفته است: "به هیچ وجه نباید در مقابل گفتمان غرب درخصوص زن منفعل شد، بلكه باید گفتمان اسلام در مورد زن را به صورت تهاجمی و طلبكارانه مطرح كرد."

آقای خامنه‌ای گفته: "اینكه ما به حضور بالای زنان در مناصب اجرایی افتخار كنیم، دیدگاهی غلط و در واقع انفعال در برابر گفتمان غربی است" البته افزوده که "حضور زنان در مشاغل و مناصب اجرایی اشكالی ندارد."

رهبر ایران گفته "افتخار كردن به تعداد بالای زنان شاغل در مناصب اجرایی" از نظر او "مورد اشكال و در واقع امتداد همان گفتمان غربی است."

زنان در ایران در مواردی چون قوانین خانواده و ارث از حقوق برابر با مردان برخوردار نیستند. همچنین اخیرا محدودیت‌هایی برای تحصیل زنان در برخی رشته‌های دانشگاهی ایجاد شده که انتقاد فعالان حقوق زنان را برانگیخته است.

آقای خامنه‌ای گفته زنان در غرب "مردواره" و وسیله "التذاذ جنسی مرد" شده‌اند و "غربی‌ها به دنبال آن هستند كه مشاغلی را كه با وضعیت جسمی و فكری مردان سازگار است، به زن‌ها تعمیم و آن را به عنوان یك امتیاز و افتخار جلوه دهند."

او گفته: "نگاه صحیح به زن، نگاهی است كه او را در چارچوب جنس خود و ارزش‌های تعالی دهنده آن بشناسد."

رهبر ایران "نگاه لذت‌جویانه به زن" را "بلای بزرگ" توصیف کرده و گفته: "قضایایی همچون همجنس گرایی نتیجه این نوع نگاه است كه قطعا یكی از عوامل سقوط تمدن غرب نیز خواهد بود."

مطالب مرتبط