نظرخواهی بی‌بی‌سی: مساله اصلی رئیس‌جمهور بعدی چیست؟

بی‌بی‌سی فارسی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ایران از جمعی از صاحب‌نظران با گرایش‌های گوناگون پرسیده که مسئله اساسی پیش روی رئیس‌جمهور آینده را چه ارزیابی می‌کنند.

آنچه در پی می‌آید پاسخ‌های آنان به این پرسش است.

مواجهه با بحران اقتصادی، تغییرات ساختاری انجام‌شده در دوره محمود احمدی‌نژاد، حل مسئله هسته‌ای، تنظیم رابطه با رهبری و تناقض مسئولیت‌ها و اختیارات رئیس‌جمهور با او، بازگرداندن مشروعیت مردمی به حکومت و بحران سوریه از جمله موضوعاتی هستند که این صاحب‌نظران مسائل اصلی پیش روی رئیس‌جمهور بعدی ایران می‌دانند.

مهمترین مساله‌ای که رئیس‌جمهور آتی ایران پس از به قدرت رسیدن باید با آن مواجه شود و آن را حل کند چیست؟