امدادگران زلزله آذربایجان به اتهام 'پخش نان کپک زده'، محکوم شدند

Image caption سیدحسین رونقی ملکی و نوید خانجانی هر کدام به ۵ ماه حبس تعزیری و مابقی امدادگران هر کدام به ۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده اند.

امدادگران کمپ سرند تبریز که پس از زلزله آذربایجان در منطقه زلزله زده بازداشت شدند، با حکم شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی تبریز به اتهام "پخش نان کپک زده و تمرد از مامور به یک سال حبس تعزیری و ۹۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند."

به گزارش سایت کلمه، بر اساس رای این دادگاه سیدحسین رونقی ملکی و نوید خانجانی هر کدام به ۵ ماه حبس تعزیری و مابقی امدادگران هر کدام به ۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده اند.

متمهام این پرونده: ۱- سیدحسین رونقی ملکی ۲ – سیدحسن رونقی ملکی ۳ – بهروز علوی ۴ – حمیدرضا مسیبیان ۵ – فرید روحانی وارقانی ۶ – واحد خلوصی درخشان ۷- شایان وحدتی ۸ – نوید خانجانی ۹ – مسعود وفابخش ۱۰- هومن طاهری ۱۱ – سپهر صاحبان ۱۲ – دانیال حسنی ۱۳ – علی محمدی ۱۴ – مرتضی اسماعیل پور ۱۵- محمد ارجمندی راد ۱۶ – محمد اسماعیل سلمان پور ۱۷ – محمد امین صالحی ۱۸ – محسن سامعی – میلاد پناهی پور – امیر روناسی نجیب ۲۱ – بهرام شجاعی؛ به اتهام مشارکت در تهدید علیه بهداشت عمومی و مشارکت در تمرد نسبت به مامورین انتظامی حین انجام ماموریت که منجر به مصدومیت مامورین شده، مجرم شناخته و محکوم شده اند.

پیش از این نیز شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی حملبر در دی‌ماه سال گذشته برای امدادگران کمپ سرند (امدادگرانی که برای کمک به زلزله زدگان در منطقه آذربایجان حاضر شده بودند) حکم زندان صادر کرده است.

پس از زلزله مردادماه سال گذشته در آذربایجان شرقی، گروه‌های مردمی و غیردولتی، با جمع آوری کمک به امدادرسانی به زلزله‌زدگان خارج از نظارت نهادهای دولتی دست زدند.

در پی دستگیری این امدادگران، مالک اژدر شریفی، رییس دادگستری آذربایجان شرقی گفت که این افراد به اتهام "توزیع اجناس تاریخ مصرف گذشته" در مناطق زلزله زده بازداشت شده اند.

بر اساس حکم صادره از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب همه امدادگران در اتهام مشارکت در اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور مجرم شناخته و محکوم شدند.

این در حالی است که پیشتر امدادگران کمپ سرند در دفاعیه خود با رد اتهامات گفتند که "تاکنون هیچ مدرکی توسط دادستانی تبریز مبنی بر وجود مواد فاسد آلوده در کمپ ارائه نشده و هیچ گزارشی از طرف شبکه بهداشت استان چنین موردی را تایید نمی کند."

مطالب مرتبط