آلبوم عکس: حذف‌شدگان رقابت ریاست‌جمهوری؛ از رجوی تا رفسنجانی