پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مناظره انتخاباتی سوم: 'جدی، مهم، و غیر منتظره'

Image caption سومین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران، جدی ترین این مناظره ها توصیف شده است

چگونگی اداره مذاکرات اتمی ایران با قدرت های جهانی و سیاست خارجی تهاجمی جمهوری اسلامی در سومین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این کشور به شکلی بی سابقه مورد انتقاد قرار گرفته است.

در جریان آخرین مناظره تلویزیونی نامزدها، همچنین انتقاد از عملکرد دولت کنونی در جنبه های مختلف نیز ادامه یافت.

برای بررسی بیشتر این مناظره ، نگین شیر آقایی گفتگویی داشته با سعید برزین، تحلیلگر مسایل ایران در بی بی سی فارسی و نخست ارزیابی او را از این مناظره پرسیده است و اینکه مناظره آخر تا چه حد با دو مناظره پیشین متفاوت بود؟

این گفتگو در برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی بی سی پخش شده است.