آغاز رای‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری ایران

رای‌گیری در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در ایران رسما آغاز شده است.

خبرگزاری‌های ایران گزارش کرده اند که رهبر ایران، رای خود را در ساعات اولیه به صندوق انداخته است.

مراکز اخذ رای در ایران کار خود را از ساعت ۸ صبح به وقت تهران آغاز کرده و به مدت ۱۰ ساعت مردم می‌توانند آراء خود را به صندوق بیندازند.

طبق قانون انتخابات ایران در صورت لزوم، مدت رای‌گیری می‌تواند تمدید شود.

بر اساس گزارش‌ها تعداد ۶۰ هزار شعبه و ۱۳۰ صندوق رای در سراسر ایران برای رای‌گیری معین شده اند.

۲۹۰ شعبه رای‌گیری نیز در خارج از کشور تعیین شده است.

در این انتخابات حدود ۵۰ میلیون ایرانی واجد شرایط رای‌دهی هستند.