پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یک روز قبل تا یک روز بعد، تهران در انتخابات ۸۸

جدا از آنچه پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ روی داد، از جنبش‌های اعتراضی تا چند دسته شدن‌های سیاسی، آنچه پیش از انتخابات روی داد هم به یاد ماندنی است.

مناظره‌های خیابانی، میتینگ‌های خودجوش سیاسی و خلاقیت در تبلیغات برای نامزدها چهره شهرها را از این رو به آن رو کرده بود.

آن روزها من، علی همدانی، در تهران بودم. یک روز مانده به انتخابات از خانه بیرون آمدم و تا یک روز بعد از روز انتخابات در خیابان ماندم. دیدم همان قدر که بسیاری شب تا صبح منتهی به روز انتخابات را با امید در خیابان ماندند، چطور وقتی نتیجه انتخابات هم اعلام شد قصد کردند در خیابان بمانند شاید به آنچه می خواستند برسند.

آنچه که می‌شنوید حکایت خیابان‌های تهران است، آن سه روز : یک روز پیش از انتخابات، روز انتخابات و شنبه‌ی بعدش.

این گزارش در برنامه چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش شده است.