آلبوم عکس: 'بی‌حجاب' پای صندوق رای

گروهی از ایرانیان مخالف حجاب اجباری در شبکه های اجتماعی از زنانی که خارج از ایران زندگی می کنند دعوت کرده بودند که بدون حجاب اجباری سر صندوق های رأی حاضر شوند.