پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت‌وگو با رضا پهلوی درباره انتخابات

قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران کسانی بودند که می‌گفتند انتخابات را باید تحریم کرد.

این گروه معتقدند باید به جمهوری اسلامی فشار آورد تا یک انتخابات آزاد برگزار کند.

شورای تازه تاسیس ملی ایرانیان به سخنگویی رضا پهلوی از جمله گروه های معتقد به شرکت نکردن در انتخابات است.

علی همدانی، مجری برنامه چشم‌انداز بامدادی پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با او گفتگو کرده و نظرش را درباره انتخابات پرسیده است.