پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اطلاعیه‌ای درباره تاخیر در پرواز آیت‌الله خمینی

وقتی آیت‌الله خمینی در روز ۵ بهمن ۱۳۵۷ اعلام کرد به زودی از پاریس به تهران باز خواهد گشت، دولت شاپور بختیار فرودگاه مهرآباد را بست. گرچه با اعتراض‌های گسترده مردمی نهایتا در روز ۹ بهمن فرودگاه باز شد و آیت‌الله خمینی در روز ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ با یک هواپیمای شرکت ایرفرانس به تهران آمد.

فایل صوتی که می‌شنوید مربوط به یکی از روزهای ۵ تا ۹ بهمن ۱۳۵۷ است که یکی از همراهان آیت‌الله خمینی در پاریس به زبان انگلیسی و فارسی به خبرنگاران اعلام می‌کند که به علت بسته بودن فرودگاه مهرآباد، آیت‌الله خمینی امکان سفر به تهران در آن روز را ندارد.