پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگو با شاپور بختیار (مرداد ١٣٥٨)

شاپور بختیار در آخرین روزهای سلطنت محمدرضا پهلوی، نخست وزیر بود. با پیروزی انقلاب در سال ١٣٥٧ شاپور بختیار از ایران گریخت و حدود ٦ ماه در خفا زندگی می کرد. او در مرداد ١٣٥٨ با برگزار کردن یک کنفرانس مطبوعاتی در پاریس به زندگی مخفیانه خود خاتمه داد. گفتگویی که می شنوید در همان زمان انجام شده و اولین مصاحبه آقای بختیار بعد از انقلاب سال ١٣٥٧ است. شاپور بختیار در مرداد ١٣٧٠ (اوت ١٩٩١) در پاریس ترور شد.