پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اولین گفتگو با ابوالحسن بنی‌صدر بعد از زندگی مخفیانه (١٣٦٠)

ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران بود که در سال ١٣٥٨ به این مقام انتخاب شد. در پی اختلافات او با آیت الله خمینی سرانجام در ٣١ خرداد ١٣٦٠ با رای مجلس از مقام خود عزل شد. او بعد از عزل مخفی شد و سرانجام از ایران گریخت. گفتگویی می شنوید اولین گفتگوی آقای بنی صدر بعد از خروج از ایران است که در تاریخ ٧ مرداد ١٣٦٠ از رادیو بی بی سی فارسی پخش شده است.