پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آخرین مصاحبه با مهدی بازرگان پیش از مرگ او (١٣٧٣)

مهدی بازرگان، اولین نخست وزیر ایران بعد از انقلاب سال ١٣٥٧ و دبیرکل نهضت آزادی ایران بود. او به همراه دولت موقتش در پی تسخیر سفارت آمریکا در آبان ١٣٥٨ استعفا داد و بعد از پایان مجلس اول تا دی ماه ١٣٧٣ که از دنیا رفت، یکی از اصلی ترین چهره های مخالف سیاست های جمهوری اسلامی در داخل ایران بود. این گفتگوی کوتاه در آخرین روزهای زندگی مهدی بازرگان و در حالی که او در بیمارستان دی تهران بستری بود، انجام شده است و آقای بازرگان در آن درباره وضعیت جسمی اش توضیح می دهد.