پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دفاعیات احمد بورقانی در دادگاه (١٣٨١)

احمد بورقانی در اولین ماه های دولت محمد خاتمی، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. آقای بورقانی چند سال بعد و در زمانی که نماینده مردم تهران و عضو هیات رئیسه مجلس ششم بود، به دادگاه فراخوانده شد تا درباره پرونده مربوط به مرکز ملی پژوهش افکار عمومی پاسخ دهد. فایل صوتی که می شنوید بخشی از دفاعیات او در دادگاه و سوال های سعید مرتضوی، قاضی دادگاه، است که در دی ماه ١٣٨١ برگزار شد.

آقای بورقانی در بهمن ١٣٨٦ بر اثر سکته قلبی در تهران از دنیا رفت.