پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگو با صادق خلخالی درباره اعدام‌های ابتدای انقلاب (١٣٧٦)

صادق خلخالی، اولین حاکم شرع دادگاه های انقلاب با حکم آیت الله خمینی بود که حکم اعدام بسیاری از وابستگان به رژیم پهلوی را در همان اولین روزهای بعد از پیروزی انقلاب در ٢٢ بهمن ١٣٥٧ صادر کرد. صادق صبا در سال ١٣٧٦ در یکی از سفرهایش به ایران با صادق خلخالی در منزلش در قم و درباره اعدام های اول انقلاب مصاحبه کرد. این گفتگو در تاریخ ٢٣ بهمن ١٣٧٦ از رادیو بی‌بی‌سی فارسی پخش شد. صادق خلخالی در سال ١٣٨٢ از دنیا رفت.