پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بخشی از اخبار رادیو بی‌بی‌سی (اردیبهشت ١٣٢٤)

بخش فارسی بی‌بی‌سی روز ۸ دی ۱۳۱۹ (٢٩ دسامبر ١٩٤٠) آغاز به کار کرد. حسن موقر بالیوزی، نخستین "خبر فرست" بخش فارسی با این جملات پخش برنامه های بی‌بی‌سی به زبان فارسی را آغاز کرد: "در این هنگام که خبر فرستی به وسیله رادیو به زبان فارسی از بریتانیای کبیر آغاز می شود، بنگاه رادیوی انگلستان به تمام گوش دهندگان ایرانی و فارسی زبان در هر جای جهان که باشند دوستانه درود می گوید." بی‌بی‌سی فارسی در ابتدا برای پاسخ‌گویی به تبلیغات رادیو برلین تأسیس شد که پخش برنامه به زبان فارسی را پیش تر شروع کرده بود. فایل صوتی که می‌شنوید یکی از برنامه‌های خبری بی‌بی‌سی در روز ٢٠ اردیبهشت ١٣٢٤ (١٠ مه ١٩٤٥) است.