پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگو با آیت‌الله خمینی در نوفل لوشاتو (١٣٥٧)

آیت الله خمینی در سال ١٣٥٧ و پیش از بازگشت به ایران از تبعید ١٥ ساله مدتی در نوفل لوشاتو در حومه پاریس مستقر بود. در آن زمان رسانه ها و سیاستمداران جهان شناخت چندانی از این رهبر مذهبی-سیاسی که یکی از باثبات های رژیم های سلطنتی را به آستانه سقوط کشانده بود نداشتند. در این گفتگوی خبرنگار بی بی سی با آیت الله خمینی که در روزهای اقامت او در نوفل لوشاتو انجام شده هم می‌توان نشانه‌هایی از این عدم شناخت دید.