پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا دولت فعلی ایران می‌تواند از رهبران مخالف رفع حصر کند؟

محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران از دولت محمود احمدی نژاد خواست که برای پایان دادن به حبس و حصر منتقدانی که در سال‌های اخیر به بند افتاده‌اند تلاش کند.

او گفته اینها در این دولت شده و می‌تواند به عنوان باقیات صالحات تلاش سازنده‌ای بکند تا این مشکل حل شود، چون این توقع را از آقای روحانی داشتن آسان نیست.

از طرف دیگر او از حسن روحانی خواسته از هر جناحی می‌خواهد در کابینه‌اش راه بدهد، راه بدهد اما کسی را بیاورد که به تغییرات مد نظر آقای روحانی عقیده داشته باشد.

در عین حال آقای روحانی طی یک سخنرانی، بار دیگر بر فراجناحی بودن دولتش تاکید کرده است.

علی همدانی مجری چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی در گفتگویی نظر تقی رحمانی، فعال سیاسی را پرسیده است.