پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دیدار حسن روحانی با مراجع قم چه کمکی به دولت او می‌کند؟

Image caption حسن روحانی در دیدار با مراجع تقليد شیعه در قم از جمله از وضع بد اقتصادی کشور ابراز نگرانی کرده است

حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران با سفر به شهر قم، با مراجع تقليد شیعه در این شهر ديدار کرده است و با ابراز نگرانی از وضع بد اقتصادی گفته "هيچ زمانی به سختی امروز نبوده".

آقای روحانی همچنین گفته "اکثر کارخانه‌ها تعطيل و نيمه تعطيل هستند و وضعيت کشاورزی نابسامان است". او با آيت الله صافی گلپايگانی، ناصر مکارم شيرازی، شبيری زنجانی، جعفر سبحانی، نوری همدانی و عبدالکريم موسوی اردبيلی ديدارکرده است. این دیدار‌ها چه کمکی به دولت آقای روحانی می کند و نتیجه آن چه خواهد بود؟

علی همدانی این پرسش را با احمد سلامتیان، نماینده نخستین دوره مجلس شورای اسلامی در میان گذاشته است.

این گفتگو در برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی بی سی پخش شده است.