پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روابط ایران و عراق در حال حاضر

روابط ایران و عراق پس از سقوط صدام در سال ۲۰۰۳ شاهد تغییر و تحولات شگرفی بوده است. محمود احمدی نژاد اولین رئیس جمهور ایران بود که به عراق سفر کرد. ریما شنون خبرنگار بی بی سی عربی نگاهی کرده به روابط تهران و بغداد.