پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ابقای احمد جنتی در سمت دبیری شورای نگهبان نشانه چیست؟

Image caption احمد جنتی از ۲۱ سال پیش دبیر شورای نگهبان است.

در انتخابات داخلی میان‌دوره‌ای شورای نگهبان جمهوری اسلامی، پس از انتصاب و انتخاب چهار فقیه و سه حقوق‌دان از ۱۲ عضو این شورا، احمد جنتی، دبیر شورا در جایگاه خود ابقا شده است.

احمد جنتی، زاده اسفند ماه ۱۳۰۵ در لادان اصفهان است.

او از نخستین دوره شورای نگهبان در سال ۱۳۵۹ از جمله فقهای آن و از ۲۱ سال پیش دبیر این نهاد است.

محمد امینی در این گزارش نگاهی کرده به نقش و عملکرد آقای جنتی در شورای نگهبان در سالهای گذشته.

این گزارش در برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی بی سی پخش شده است.