"حمله١۵٠ مامور گارد زندان‌ها به بند زندانیان سیاسی در اوین"

کلمه، از وبسایت‌های مخالفان، می‌گوید نیمه شب گذشته ۱۵۰ نفر از ماموران گارد زندان‌ها به بند ۳۵۰ زندان اوین، که زندانیان سیاسی در آن نگهداری می‌شوند، حمله کرده‌اند.

کلمه می‌گوید ماموران وسایل زندانیان را بازرسی کرده‌اند و خود زندانیان را هم مورد بازرسی بدنی قرار داده‌اند.

به نوشته وبسایت کلمه، این حمله به درگیری بین ماموران و زندانیان منجر شده است.

کلمه گفته است این حمله در پی اعتراض زندانیان به تبعید علی ناظری، از فعالان جنبش سبز اتفاق افتاده است.

علی ناظری، ۶۲ ساله، دندان‌پزشک و از فعالان جنبش سبز سه‌شنبه ۲۵ تیرماه، برای گذرندان دوران تبعیدش توسط ماموران به زندان زابل منتقل شد.

کلمه گفته است زندانیان در اعتراض به بدرفتاری و حمله شبانه ماموران به بند، شعار داده و سرود خوانده‌اند.

گزارش شده که برخی از زندانیان معترض برای تنبیه به سلول انفرادی فرستاده شده‌اند.

مطالب مرتبط