بازداشت مریم شفیع‌پور، فعال دانشجویی، در ایران

مریم شفیع‌پور، از فعالان دانشجویی در ایران، صبح امروز پس از احضار به دادسرای اوین بازداشت شد.

ظرف دو هفته گذشته ماموران امنیتی چندین بار به منزل خانم شفیع‌پور رفته و پس از بازرسی منزل، مقداری از وسایل شخصی او را با خود برده بودند.

مریم شفیع‌پور از دانشجویان "ستاره‌دار" بوده است. دانشجویان ستاره‌دار کسانی هستند که نظام آموزشی ایران به واسطه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی‌ آنها برایشان محدودیت‌های تحصیلی ایجاد کرده است.

خانم شفیع‌پور همچنین از اعضای فعال ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در سال ۸۸ بوده است.

این نخستین باری است که خانم شفیع پور بازداشت می‌شود.

گفته شده که مادر خانم شفیع پور دچار مشکل حاد قلبی است و پس از بازرسی منزلشان توسط ماموران در بیمارستان بستری شده است.