احمدی‌نژاد در هفت دقیقه

این جملات از میان سخنان مختلف محمود احمدی‌نژاد در ۸ سال اخیر انتخاب شده است. آقای احمدی‌نژاد در سال‌های ریاست‌جمهوری خود سخنانی گفت و اصطلاحاتی به کار برد که برای بسیاری فراموش‌ناشدنی است.

این صحبت‌ها بریده‌هایی از سخنان مختلف او است که بدون در نظر گرفتن زمان و مکان سخنرانی در کنار هم قرار گرفته‌اند.

کیفیت صدا، به دلیل شیوه ضبط در برخی موارد چندان مناسب نیست.

عکس‌ها از: AFP, Getty, President.ir, Khamenei.ir, AP, Reuters, ISNA, ILNA, Mehrnews, Farsnews