اظهارنظر: 'مشمولان ایرانی مقیم خارج می‌توانند به کشورشان رفت و آمد کنند'