پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا سپاه پاسداران از اقتصاد ایران کنار می‌رود؟

سرلشکر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفته است هرگاه دولت نیازی به حضور اقتصادی نظامیان نداشته باشد، آنان به مراکز نظامی باز می‌گردند.

در سال‌های گذشته انتقادهایی بویژه درباره فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران مطرح بوده است.

سرکشکر فیروزآبادی اضافه کرده که نیروهای مسلح برای درآمدزایی، در فعالیت های اقتصادی حضور ندارند و اگر دولت بگوید که دیگر نیازی به امکانات نیروهای مسلح ندارد، این امکانات دوباره به مراکز نظامی بر می‌گردد.

نازنین جاوید برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگویی کرده با فاطمه حقیقت جو، نماینده مجلس ششم، ساکن بوستون، و مهدی طلعتی، تحلیلگر مسائل سیاسی-نظامی ساکن سوئیس و ابتدا از آقای طلعتی پرسیده است به عقیده او علت اینکه حسن فیروزآبادی چنین تصمیمی را در چنین زمانی اعلام کرده چیست؟

این گفتگو در برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی بی سی پخش شده است.