پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فیلم‌برداری از حجاب زنان در ایران با چه هدفی انجام می‌شود؟

اسماعیل احمدی مقدم، رئیس پلیس ایران گفته طرح فرهنگ عفاف و حجاب در حال نوسازی است و طی سه ماه آینده به‌روز می شود.

از آن سو رئیس پلیس امنیت اخلاقی ایران هم گفته پلیس با هدف رصد وضعیت حجاب در کشور هر ماه از وضعیت پوشش در سطح شهر فیلمبرداری می‌کند.

به گفته مسعود زاهدیان، وضعیت حجاب در ایران نسبت به پنج سال گذشته هیچ تغییری نکرده است.

نگین شیرآقایی، مجری برنامه چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی از مریم حسین‌خواه، فعال زنان پرسیدم آیا فیلمبرداری از وضعیت پوشش زنان کار تازه‌ای است؟