پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دفاعیات محمد علی نجفی: مرزبندی با اعتراضات ۸۸؟

عملکرد گذشته و برنامه برای آینده شش وزیر پیشنهادی کابینه حسن روحانی، روز سه شنبه ۲۲ مرداد (۱۳ اوت) در مجلس ایران بررسی شد.

در دو روز گذشته، محمد علی نجفی وزیر پیشنهادی برای وزارت آموزش و پرورش هدف بیشترین انتقادها بود.

آقای نجفی در دفاع از خود در مجلس، بر وفاداری اش به ولایت فقیه تاکید کرد و اگرچه خود او چهار سال پیش عضو ستاد مهدی کروبی بود، از حوادث بعد از انتخابات به عنوان فتنه نام برد.

محمود علوی نامزد وزارت اطلاعات هم گفت که مرز بندی وزارت او در هر زمینه ای تابع نظر ولی فقیه است.

آقای علوی بر دوری از سیاست زدگی و حفظ حریم شخصی در وزارت اطلاعات هم تاکید کرد.

با این وصف بازهم التزام به رهبر و اعلام موضع در زمینه ناآرامیهای بعد از انتخابات سال ۸۸ بحث عمده روز بود.

نگین شیرآقایی در گفتگویی با مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، از او پرسیده است که آیا اظهارات آقای نجفی را می توان نوعی مرزبندی با اعتراضات ۸۸ تعبیر کرد؟

این گفتگو در برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی بی سی پخش شده است.