پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مهدی خان‌بابا تهرانی از کودتای ۲۸ مرداد می‌گوید

Image caption مهدی خان‌بابا تهرانی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را به‌خوبی به خاطر می‌آورد

مرداد ۱۳۳۲ را بسیاری به چشم خود دیده‌اند و به یاد دارند.

از شنبه ۲۶ مرداد (۱۷ اوت)، در کنار گزارش‌ها و تحلیل‌ها درباره وقایع داغ آن تابستان، روایت‌ها و داستان‌های شخصی حاضران و شاهدان را نیز برای شما پخش می‌کنیم.

در نخستین بخش، علی همدانی با مهدی خان‌بابا تهرانی گفتگو کرده است.

او که در آن تابستان، جوان بوده و کنشگر سیاسی، ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را به‌خوبی به خاطر می‌آورد. با خاطره‌ای به همراه پدرش.

این گفتگو در برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی بی سی پخش شده است.