پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سال نو پارسیان هند در چله تابستان

Image caption سال نو پارسیان هند در احمدآباد

روز ۲۷ مرداد، روز اول سال نوِ پارسی‌های هند است که غالباً در شهر بمبئی متمرکزند.

برای این جمعیت نسبتاً کوچک ایرانی‌تبار هند، روز شنبه نخستین روز تقویم شاهنشاهی است که از تاریخ تاج‌گذاری یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی محاسبه می‌شود.

این که چرا سال نو یزدگردی از آغاز بهار به چله تابستان کوچ کرده، موضوع گزارش رادیویی علی عطار است.

این گزارش در برنامه چشم‌انداز بامدادی پخش شده است.