پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

۲۸ و ۲۹ مرداد ۱۳۳۲ به روایت ابراهیم گلستان

در روز ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، ابراهیم گلستان، فیلمساز و روزنامه‌نگار، به ساختمان وزارتخانه پست و تلگراف میدان توپخانه می‌رود تا فیلم‌ها و عکس‌های خود از یک پروژه را پست کند. هنگامی که به پستخانه می‌رود در پستخانه را پشت او می‌بندند، او به بالکن می‌رود و از آنجا می‌بیند که به گفته او "چاقوکشان آیت‌الله کاشانی" دارند مردم را کتک می زنند. روایت ابراهیم گلستان از ۲۸ مرداد و مشاهدات او از غارت خانه محمد مصدق در روز ۲۹ مرداد را در این فایل صوتی که دربرنامه نوبت شما تلویزیون فارسی بی بی سی پخش شده است می‌توانید بشنوید.