بررسی روزنامه‌های صبح چهارشنبه تهران - سی‌ام مرداد

روزنامه های امروز صبح با اشاره به فعالیت دولت جدید و احتمال بازگشاپی سازمان برنامه و بودجه توسط دولت احمدی نژاد بسته شد، از برنامه های پرسروصدای دولت گذشته نوشته اند که اینک احتمال انجامشان وجود ندارد. احتمال یافته شدن راه هایی برای تجدید روابط ایران و آمریکا و ابراز نگرانی هایی از حوادث مصر و از حمله احتمال آزاد شدن حسنی مبارک از جمله دیگر گزارش ها و مطالب این روزنامه هاست.با آمریکا تعارف داریم؟

Image caption صفحه اول روزنامه شرق

متین مسلم در مقاله ای در بهار با اشاره به آن چه در خبرها درباره سفر سلطان قابوس به تهرانم و احتمال میانجیگری وی در مورد روابط ایران و آمریکا منتشر شده نوشته حال این پیام حاوی پیامی با مضامین حسننیتی است یا نامهای سراسر کاری و دیپلماتیک، باید منتظر ماند و دید. اما اگر افشا شود محتوای نامه دارای مضامین حسننیتی است نباید چندان تعجب کرد. باید از این سفر و موارد مشابه استقبال کرد.

نویسنده تاکید کرده با این ترتیب اولین دیدار دیپلماتیکی روحانی با سران کشورها از همسایگان عرب خلیجفارس شروع می شود که این خود منطبق با اهداف رییسجمهور در بازسازی مناسبات خارجی است. تا اینجای کار مشکلی نیست. اما زمانی که در سفر یا سفرهای اینچنین قرار است پای عنصر سومی به میان کشیده شود، به دو مساله باید توجه ویژه داشت. نخست قرار است چه کسی با چه جایگاهی میان ما و عنصر سوم میانجیگری کند؟ دوم مگر برای بیان مواضع و دفاع از منافع ملی در گفتوگو با عنصر سوم لزوما باید پای کسی در میان باشد.

در انتهای مقاله بهار آمده ایران میتواند از کانال عمان به بازسازی روابط خود با جهان عرب و ا حل مسائل ایران با ایالات متحده از کانال عمان موجب میشود کلید امنیت مهمترین جاده استراتژیک ایران برای حلوفصل مسائل سیاست خارجی در دست مسقط و در مقیاس بزرگتر اعراب قرار بگیرد و آنها هم بهموقع گروکشی خواهند کرد. اما بهتر است به او گفته شود آن که پیام داده خودش بیاید. چرا تعارف و واسطه؟

روشنفکران و تحریم

اعتماد در موضوع مشاركت روشنفكران در مورد مبارزه با تحریم ایران، با چند تن از هنرمندان و روشنفکران گفتگو کرده مسعود کیمیایی نویسنده و فیلمساز گفته حل مسالهيي كه تبعات آن نه فقط در بالا و روي ميز سياستمردان، كه در زندگي مردم، روي سفره مردم ديده ميشود، موضوع سادهيي نيست. ريشه دارد، تاريخ دارد و لااقل رد آن را از 60 سال پيش بايد تعقيب كرد. با يك احتياط در تعيين مسووليت و تعيين قدرت روشنفكران. اينكه روشنفكر ديگر روشنفكر آن زمان نيست.

به نظر سازنده قیصر: روشنفكري سنگيني و وقار خود را از دست داده و ديگر آن تاثير را ندارد. روزگاري نه چندان دور سارتر قلم برميداشت و نامهيي به ابرديكتاتور زمان خود مينوشت و آزادي زندانيان سياسي را ميخواست. درهاي زندان باز ميشد. آن زمان روشنفكري هنوز سر جاي خودش، وزين و سنگين نشسته بود. حالا بازي چرخيده و جاي همه با هم عوض شده و روشنفكر هم ديگر همان روشنفكر موثر نميتواند باشد، اگرچه «بايد» باشد

حمید رضا جلاييپور جامعه شناس در این مورد به اعتماد گفت دولت شعاري نهم و دهم با سياستهاي جنجالياش که متاسفانه شش سال هم جناح اصولگرا از آن دفاع كرد اقتصاد و معيشت مردم را در چالهيي انداخته است كه اگر همه قشرهاي مردم و نه فقط روشنفكران دست به دست هم بدهند و با دولت همكاري كنند سالها طول ميكشد تا از اين چاله بيرون بياييم

به نظر این استاد دانشگاه سادهانديشي است كه فكر كنيم دولت آقاي روحاني و وزارت خارجه اش ميتوانند با امكانات و شرايط معمول و مرسوم ديپلماسي كشور را از تحريمها برهانند و كشور از پيامدهاي سوءتحريمها در امان بماند. مردم و به خصوص روشنفكران و نهادهاي مدني بايد عليه تحريمها موضعگيري كنند، چراكه اين تحريمها ضدحقوق بشري است و اين تحريم بر تندروهاي جامعه تاثيري ندارد بلكه آسيبهايي بر مردم است كه هر دم فزوني مي گیرد

سروش دباغ هم به اعتماد گفته: بر اين باورم كه بر همه ايرانيان وطن دوست فرض است كه در حد توان با تحريمهاي سنگين بينالمللي عليه ايران مخالفت كرده، اعتراض خود را با صداي بلند اعلام كنيم. وضعيت بازار دارو در داخل كشور، بحراني است؛ وضعيت برخي ديگر از كالاهاي اساسي همچنين است. بدون ترديد، بيشترين آسيب از اعمال اين تحريمها شامل حال طبقه فرودست و طبقه متوسط جامعه ميشود؛ طبقه متوسطي كه قرار است حاملان ساز و كار دموكراتيك در كشور ما باشند. دولتها و افرادي كه بر طبل تحريم ميكوبند و آن را موجه ميانگارند، ادعا ميكنند كه در پي محدود كرد.

ضرورت اعدام حسنی مبارک

Image caption کارتون حمید صوفی، جام جم

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود در تفسیر شرایط دشوار مصر انگشت بر خبری گذاشته که از دیروز منتشر شد و آن احتمال آزادی حسنی مبارک از زندان نظامی مصر است.به نوشته این روزنامه مشکل محمد مرسی و اخوان المسلمین این بود که مبارک را را تبریه کرد و گام قابل توجهي در جهت استيفاي حقوق ملت مصر برنداشت، چرا كه اخوانيها به جاي آنكه با ملت مظلوم مصر دست اخوت بدهند و به آرايي كه براي روي كار آمدن آنها داده شده بود صادق باشند، در پشت پرده، راه تعامل با قدرتهاي خارجي را در پيش گرفتند.

این روزنامه اگر مبارک به درستي محاكمه می شد، حكمي غير از اعدام درباره او صادر نمی شد، اما دولت اخواني محمد مرسي به چانهزنيهاي سياسي و مالي با بازيگران منطقهاي و آمريكا پرداخت و در قبال دريافت كمكهاي مالي چند ميليارد دلاري از آمريكا، عربستان و قطر، موضع گذشته خود را نسبت به مبارك تغيير داد و مقدمات تبرئه شدن تدريجي مبارك و آزادي وي از زندان را مهيا كرد. 

روزنامه جمهوری اسلامی در نهایت نظر داده که مصری ها نبايد اجازه می دادند .و حالا يكي از اهداف كودتاي ارتش عليه دولت قانوني محمد مرسي، فرار دادن حسني مبارك و پسران و ساير همدستان وي از چنگ قانون و عدالت بود كه اكنون رونمائي شده است. اهداف ديگر اين كودتا نيز به تدريج درحال فاش شدن هستند.

خوشحالی ناپایدار افراطی ها

اشکان بنکدار جهرمی درمقاله مردم سالاری نوشته : عدم موفقيت سه تن از وزراي پيشنهادي روحاني در کسب راي اعتماد از نمايندگان مجلس، خوشحالي زيادي را براي جريان افراط به همراه داشت. اين گروه که نشان داده با تفکر بسته خود جز به منفعت جناحي خويش به هيچ چيز ديگري حتي منافع نظام و خواست مردم نميانديشد به قصد ناکاميدولت اعتدال سعي نمود عليرغم توافقات روحاني با چهرههاي معتدل مجلس در پيشنهاد کابينهاي فراجناحي که تضمينکننده وحدت ملي باشد سه مهره اصلي صفحه شطرنج سياسي دولت را بزند.

به نظر نویسنده این مقاله تعيين سرپرست براي سه وزارتخانه مذکور به ويژه گزينش جعفر توفيقي براي سرپرستي وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري موجب شد که شادي جريان افراط چندان دوامينداشته باشد. اين گروه انتظار اين را داشت که پس از رأي عدم اعتماد سه گانه خود، روحاني از پيگيري مطالبات مردم در حوزه جوانان بالاخص دانشگاهيان که به نوعي مشتاقترين بخش تحول خواه جامعه محسوب ميشوند کوتاه بيايد و ضمن چرخش، در مسير برآوردن تمايلات آنان عمل نمايد. روحاني اما نشان داد که جايي براي تسليم در برنامه خود لحاظ نکرده هر چند که به جد اهل تعامل است.

سرمقاله مردم سالاری تاکید کرده: افراطيون عليرغم متهم نمودن جناح رقيب به عدم ذوب در ولايت، نشان دادند که پايبندي آنها به ولايت نيز فقط تا وقتي است که منافعشان اقتضا می کند. برای آن ها ولایت تنها به وسیله ای می ماند که با آن می توان رقیب را از میدان به در کرد. اما سرانجام این که روحانی در گزینش های اخیرش نشان داد که پیام ۲۴ خرداد اکثریت مردم را مهمتر از ادعای ۲۴ مرداد گروهی حداقلی از مجلسیان می داند.

شاه کلید اقتصاد

حسین عباسی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشته نهادهای مستقل از سیاستمداران که قادر باشند تصمیماتی پایدار و نه متاثر از آمدن و رفتن سیاستمداران بگیرند، از بنیادهای مهم توسعه اقتصادی و سیاسی کشورها هستند. توسعه این نهادها برنامهریزی بلندمدت را تسهیل میکند. این نهادها شکل نمیگیرند مگر در صورتی که سیاستمداران بخشی از قدرت خود را به شکلی برگشتناپذیر به آنها منتقل کنند.

سرمقاله دنیای اقتصاد به این جا می رسد که: با استفاده از تجربه دیگر کشورها میدانیم که بانک مرکزی بسیاری از کشورهای توسعهیافته طوری طراحی شده است که ریِیس دولت هم در نصب روسای آنها باید نظر مثبت بخشهای دیگر حاکمیت را جلب کند و هم در برکناری آنها با موانع بزرگ مواجه است. حال تجربه تغییرات سریع در روسای بانک مرکزی ایران را در دولت قبلی در نظر بگیرید. برکناری روسای قبلی بانک مرکزی بیشتر به دلیل مقاومتشان در برابر تصمیم دولت به اجرای سیاستهای انبساط پولی صورت گرفت.

و خلاصه این که اگر این برکناری مثلا فقط با رای دو سوم نمایندگان مجلس ممکن بود، روسای بانک در مقابل تصمیم اشتباه دولت در افزایش نقدینگی با هدف تامین مخارج دولت بهتر میتوانستند مقاومت کنند. . ریِیسجمهور جدید که با نماد کلید برای باز کردن قفل مشکلات به عرصه آمده است، باید برای پایداری بلندمدت بخشی از سیاستها، برخی از کلیدهای دسته کلیدش را برای همیشه از خود دور کند و به سازمانهای مستقل بسپارد.

Image caption کارتون دولت امید از آروین، اعتماد

پرونده مسکن مهر بسته می‌شود؟

جام جم در گزارش اصلی خود نوشته : با اظهارات دیروز وزیر جدید راه و شهرسازی درباره مسکن مهر و وجود مشکل برای تامین منابع مالی آن، به نظر میرسدج آینده بزرگترین طرح تامین مسکن کشور در هالهای از ابهام قرار گرفته است. در روزهای پایانی دولت دهم، بانک مسکن اعلام کرد منابع مالی تخصیص داده شده برای پرداخت وام به مردم برای تهیه مسکن مهر تمام شده و باید منابع جدید اختصاص یابد تا قراردادهای جدید پرداخت وام با مردم منعقد شود.

در این گزارش آمده‫: این نخستین نشانه از بروز مشکل در ادامه کار مسکن مهر بود.همچنین پیمانکاران ساخت واحدهای مسکن مهر نیز گلایههایی درباره پرداخت نشدن مطالباتشان آغاز کردند که اوج آن خودداری برخی سازندگان از تحویل واحدهای ساخته شده به ثبتنامکنندگان در برخی شهرهای جدید اطراف تهران بود.

به گزارش جام جم با این حال شهروندان منتظر استقرار دولت جدید و وزیر راه و شهرسازی آن شدند تا تکلیف خود را بدانند اما عباس آخوندی با اظهاراتش آینده مسکن مهر را تیره و تارتر کرد و به نوعی آب پاکی را روی دست همه ریخت.به گفته وی طرح جدیدی در مسکن مهر شروع نمیشود و پول کافی هم برای این امر نیست و اعتقادی به مسکن ویژه ندارد و معتقد است قیمت مسکن صرفا توسط بخش خصوصی باید کنترل شود

احمدی نژاد در شهرداری مشهد

مسعود مرعشی در ستون سفید نماپی بهار به خبر درخواست از احمدی نژاد برای قبول شهرداری مشهد پرداخته و پرسیده اگر آقای احمدینژاد شهردار مشهد بشود، شاهد چه اتفاقاتی خواهیم بود؟ سیاست دوربرگردانی ایشان و چرخش بهعقب در حالی که به جلو میرفتیم، ادامه پیدا خواهد کرد. آقای احمدینژاد از دستگاهی چینی رونمایی میکند: «یه دستگاه غول! اینطوری میاد میچرخه میچرخهههه، آشغالها رو جمع میکنهههه، با این بازوش اینطوری میاد پایینننن، قان قان قان... بعد میپیچههه، سطل آشغال رو تمیز میکنه، اصلا یه چیزی...»• آقای احمدینژاد در گفتوگو با شبکه استانی مشهد خطاب به مرتضی حیدری مشهدیها میگوید: «خدمات و دستاوردهای ما در شهرداری مشهد آنقدر گسترده بوده که اصلا قابل گفتن نیست، ولی من چندتاشو میگم. یکی اینکه اتوبوس ما خورد به کابل ولی ما زنده موندیم. شهردارهای دیگه از جمله آرنولد اومدن زنبیل گذاشتن که این متد رو بهشون یاد بدیم، اما ندادیم. ما معادلات جهانی رو به هم زدیم. خب اینا همه دستاورده! دستاوردای دیگه هم هست که حالا ما نمیخوایم بهش بپردازیم.»• به همت ایشان، «جنبش سران شهردار عدم تعهد به دانه درشتها» شکل میگیرد و سالی یکدفعه شهرداران همه کشورهای معتبر دنیا از جمله گینه، سومالی، کومور، بنین، بنگال، بورکینافاسو، مغرب، گوام، لائوس، سنگال، سومالی (سومالی چون مهم بود دوبار گفتیم)، گابون و قبرس حضور به هم میرسانند.

کارتون روز

Image caption نازنین جمشیدی، شرق

مطالب مرتبط