پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حال و هوای آبادان در روزهای کودتا علیه محمد مصدق

Image caption آبادان، شهر و دیاری که به دست دکتر محمد مصدق، صنعت نفتش ملی شد

در روزهای کودتا علیه محمد مصدق در ایران، حال و روز شهر آبادان هم حال و روز خاصی بود.

آبادان، شهر و دیاری که به دست دکتر محمد مصدق، صنعت نفتش ملی شده بود، حالا شاهد رفتن او بود.

مجید سربخش، فعال سیاسی چپ که آن روزها نوجوانی بود کنجکاو در مسایل سیاسی، در گفتگو با علی همدانی از روزهایی می گوید که به نظر او تاریک ترین روزهای شهر و دیارش است.

این گفتگو در برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی بی سی پخش شده است.