پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاثیر حوادث ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بر موسیقی ایران

آنچه در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و بعد از آن رخ داد علاوه بر تحولات سیاسی که به همراه آورد، بر شعر، ادب و موسیقی ایرانی هم تاثیر گذاشت.

تاثیری که گرچه رخوت انگیز بود ولی باعث رشدی شد که اثرش همچنان بر موسیقی ایرانی دیده می‌شود.

علی همدانی در چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی به مرور موسیقی ایران قبل و بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ پرداخته است.