پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا بهره‌برداری از گاز پارس جنوبی در کوتاه مدت ممکن است؟

بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، هنگام دیدن از طرح‌های پارس جنوبی گفته است که در رویکرد مدیریت توسعه پارس جنوبی تغییراتی داده خواهد شد.

او تاکید کرده که تمرکز فعالیت‌ها باید بر روی فازهایی باشد که در کوتاه مدت امکان تولید گاز دارند.

آقای زنگنه با تاکید بر تسریع در عملیات اجرایی این طرح‌ها گفت: هدف اصلی تولید به موقع گاز از این فاز به عنوان بزرگ ترین پروژه توسعه در منطقه است.

نازنین جاوید مجری چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی در گفتگویی با نصیر شیرخانی، کارشناس نفت و گاز، نخست از او در مورد علت تاکید آقای زنگنه پرسیده است.