رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی شد

دولت جدید ایران نماینده تازه ای در آژانس بین المللی انرژی اتمی منصوب کرده و به فعالیت علی اصغر سلطانیه پس از هشت سال خاتمه داده است.

رضا نجفی، نماینده جدید ایران است و پیش از این معاون مدیرکل امور سیاسی و بین المللی و رئیس اداره خلع سلاح و امنیت بین المللی وزارت خارجه بوده است.

آقای نجفی در خارج از ایران هم مدتی نماینده و رایزن خلع سلاح ایران در کمیته خلع سلاح سازمان ملل متحد در نیویورک و جانشین نماینده دائم ایران در سازمان منع سلاح های شیمایی در لاهه بوده است.

این انتصاب با پیشنهاد محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه و با حکم حسن روحانی رئیس جمهور ایران صورت گرفته و یکی از اولین تغییرات در نمایندگی های اصلی ایران در خارج از این کشور توسط دولت آقای روحانی است.

نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، سفیر و نماینده این کشور نزد سازمان ملل متحد در وین پایتخت اتریش محسوب می شود.

علی اصغر سلطانیه، نماینده پیشین ایران در آژانس در سال ۱۳۸۴ از سوی محمود احمدی نژاد به این سمت منصوب شده بود.

نماینده دائم ایران پیش از این به طور معمول از سوی رئیس سازمان انرژی اتمی به رئیس جمهور معرفی می شد.